dimarts, 30 de març de 2010

VISITA A SES FEIXES DELS ALUMNES DE 3rC

La classe de 3r C van realitzar una excursió a ses feixes el dijous 25 de març.
Ses Feixes d'Eivissa són una petita zona humida, molt propera a la ciutat, molt modificada per part de l'home des de molt antic i coneguda en el passat per la seva productivitat agrícola. Ja en èpoques de dominació musulmana eren utilitzades com a horta per a abastir els ciutadans de la capital de l'Illa. Malauradament, malgrat que té uns grans valors naturals, històrics, etnològics i arquitectònics.
Ses Feixes constitueixen la segona zona aquàtica en importància d'Eivissa amb unes característiques que les fan molt especials.
Aquesta sortida van aprendre les classes d'animals que hi ha en Evissa:
Invertebrats
Els invertebrats aquàtics varen ser estudiats i inventariats per Margalef als anys 50, si bé les condicions han variat molt des de llavors i seria necessari el seu estudi. Entre els terrestres destaca un dels grups millor estudiats a les Pitiüses: els coleòpters. Esta constatada la presència a la zona d'espècies endèmiques de Balears com Pachichila sublunata, Stenosis intrincata i de les Pitiüses, com Asida ludovici, Pimelia elevata i Philan mediterraneus (Planas, B i Mullor, F. 1997). S'han citat a Ses Feixes gasteròpodes d'aigua dolça (Gasull, L. 1984) que podrien haver descomparegut.
Vertebrats
Estan molt més estudiats que els invertebrats a la zona, especialment les aus, de les que s'han registrat 141 espècies, de les quals 14 hi crien (Martínez, O i Palerm.J.C. 1999). Ses Feixes constitueixen un important àrea d'hivernada i migració. Destaquen els ocells de canyar i els ràllids.
Si voleu saber més coses sobre ses feixes podeu consultar el següent enllaç: http://www.gengob.org/. Finalment la sortida va acabar molt bé i vam tornar al centre.


Jonathan Paucar i Mayte Anel Cañarte (3r C)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada